Quỹ Nafosted Và Những Thông Tin Quan Trọng Cần Biết

0
963
Quỹ Nafosted

Quỹ Nafosted là quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Đây là một quỹ được thành lập với mục đích phi lợi nhuận nhằm mục đích tài trợ và cho vay để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hãy cùng mình tìm hiểu thông qua bài viết bên dưới nhé!

1. Quỹ Nafosted là gì?

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có tên giao dịch quốc tế là National Foundation for Science and Technology Development, viết tắt là NAFOSTED. Quỹ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2008. Ngày 3/4/2014, Chính phủ quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Quỹ Nafosted

Chương trình quỹ Nafosted

Quỹ Nafosted trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong nước và ngoài nước. Quỹ có trụ sở tại Hà Nội.

Quỹ Nafosted hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ có chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Chức năng nhiệm vụ của quỹ Nafosted

Quỹ Nafosted được thành lập với các chức năng và nhiệm vụ sau:

 • Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các trường đại học và viện nghiên cứu.
 • Phát triển năng lực nghiên cứu của nhà khoa học trẻ. Hình thành tập thể nghiên cứu mạnh có năng lực nghiên cứu ở trình độ quốc tế. Ngoài ra, quỹ còn nuôi dưỡng tài năng nghiên cứu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
 • Nâng cao chất lượng nghiên cứu, giúp tăng nhanh số lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam được công bố quốc tế.
 • Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, giúp nhà khoa học Việt Nam tiếp cận với trình độ nghiên cứu quốc tế; thu hút nguồn vốn nước ngoài tài trợ cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam.
 • Gắn kết các hoạt động nghiên cứu với doanh nghiệp nhằm phát triển và làm chủ được các công nghệ chủ chốt, đóng góp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

3. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản lý Quỹ Nafosted gồm các nhà khoa học, nhà quản lý hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng Quản lý do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm và miễn nhiệm dựa trên cơ sở đề xuất của tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quan quản lý.

Hội đồng quản lý hiện nay gồm 6 thành viên:

 • Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ KHCN
 • Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch
 • Bùi Cách Tuyến, Uỷ viên
 • Phan Tuấn Nghĩa, Uỷ viên
 • Nguyễn Đoàn Thăng, Uỷ viên
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Uỷ viên

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ Nafosted

Hội đồng quản lý có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ Nafosted dựa trên cơ sở định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ
 • Phê duyệt kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán năm của Quỹ Nafosted
 • Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn để tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Phê duyệt kế hoạch và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ Nafosted
 • Giám sát và kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ Nafosted
 • Ban hành các quy định cần thiết theo thẩm quyền
Quỹ NafostedHội đồng quản lý quỹ

Xem thêm:

 1. Máy Bơm Tăng Áp Và Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Cuộc Sống
 2. Top 5 Chai Rượu Vang Đắt Nhất Thế Giới Nghe Giá Là Xám Hồn

5. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ Nafosted

Hội đồng quản lý sẽ họp 3 tháng/lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Ngoài ra, sẽ có những cuộc họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách.

Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ Nafosted phải có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng quản lý tham dự. Và đặc biệt là phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch được uỷ quyền chủ trì. Hội đồng quản lý sẽ quyết định các vấn đề dựa trên đa số tổng số thành viên. Nội dung và các quyết định của cuộc họp phải được ghi thành biên bản và gửi đến tất cả các thành viên.

6. Phần kết

Thông qua bài viết này, mình đã cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết về quỹ Nafosted. Quỹ Nafosted là quỹ được thành lập không vì mục đích lợi nhuận, nhằm tài trợ và cho vay để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Nguồn: Tin tức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây