MSDS Là Gì? Những Kiến Thức Cơ Bản Về MSDS

0
873
MSDS

Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (MSDS-Material Safety Data Sheet) cung cấp thông tin cơ bản về một vật liệu hoặc sản phẩm hóa học. Nó chứa thông tin về các đặc tính, nguy cơ tiềm ẩn của vật liệu. Cách sử dụng nó một cách an toàn và những việc cần làm nếu có trường hợp khẩn cấp sẽ được hướng dẫn trong bài viết này.

1. MSDS là gì?

MSDS là chữ viết tắt của Material Safety Data Sheet, nghĩa là Bảng dữ liệu an toàn vật liệu. MSDS được viết cho một số đối tượng khác ngoài giám sát viên và công nhân sử dụng tài liệu, nhân viên cứu hỏa, bác sĩ, nhân viên vệ sinh lao động, giám sát an toàn, kỹ sư và chuyên gia môi trường. 

MSDS là điểm khởi đầu cần thiết cho sự phát triển của một chương trình an toàn và sức khỏe hoàn chỉnh cho vật liệu. Tuy nhiên, MSDS không phải là nguồn thông tin hoàn chỉnh. Chúng có xu hướng chung chung về bản chất. Vì chúng cung cấp thông tin tóm tắt cố gắng giải quyết tất cả các mục đích sử dụng tài liệu được dự đoán một cách hợp lý. Ngoài ra, có các luật địa phương phải được tuân theo.

1. Các mối nguy hiểm để sử dụng MSDS

MSDS

 

Khi đọc MSDS, bạn nên nhớ rằng có ba loại mối nguy chính có thể liên quan đến việc sử dụng một sản phẩm hóa học:

 • Mối nguy hiểm sức khỏe. Ví dụ, da tiếp xúc với axit mạnh sẽ gây bỏng.
 • Nguy cơ hỏa hoạn. Ví dụ, propan rất dễ cháy và có thể phát nổ.
 • Mối nguy về phản ứng. Ví dụ, trộn amoniac và thuốc tẩy gia dụng sẽ dẫn đến việc giải phóng khí độc hại.

Ngoài ra, MSDS định dạng quốc tế bao gồm thông tin về các mối nguy môi trường (mối nguy đối với môi trường tự nhiên).

Các thuật ngữ chuyên ngành hoặc kỹ thuật thường được sử dụng trên MSDS. Ý nghĩa của nhiều thuật ngữ này được giải thích trong ấn phẩm CCOHS “Bảng dữ liệu an toàn vật liệu: Giải thích về các thuật ngữ phổ biến.”

Khi đọc MSDS định dạng quốc tế, điều quan trọng là phải nhận ra rằng một số thuật ngữ kỹ thuật nhất định có thể được định nghĩa khác nhau giữa các khu vực tài phán. Ví dụ, thuật ngữ độc tố sinh sản được định nghĩa khác nhau ở Canada so với Hoa Kỳ Trong những trường hợp như vậy, MSDS quốc tế nên chỉ ra định nghĩa của cơ quan tài phán nào đã được sử dụng.

MSDS

Bảng hướng dẫn MSDS

2. MSDS – BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN NGUYÊN VẬT LIỆU mẫu

2.1. Sản phẩm hóa chất và nhận diện công ty

 • a. Định danh sản phẩm, bao gồm Lớp hóa học và Từ đồng nghĩa
 • b. Tên nhà cung cấp, địa chỉ và số điện thoại khẩn cấp
 • c. Tên nhà sản xuất, địa chỉ và số điện thoại khẩn cấp
 • d. Hướng dẫn sử dụng
 • e. Ngày chuẩn bị MSDS
 • f. Tên và số điện thoại của bên chịu trách nhiệm chuẩn bị MSDS

2.2. Thành phần/thông tin về thành phần MSDS

 • a. Nhận dạng hóa học và số đăng ký CAS, thành phần nguy hiểm (Sản phẩm được kiểm soát của WHMIS) ở mức 1,0%, hoặc 0,1% tùy theo trọng lượng.
 • b. Các thành phần có trong Danh sách Tiết lộ Thành phần WHMIS ở, hoặc cao hơn, nồng độ tối thiểu được chỉ định trong Danh sách.
 • c. Các thành phần có đặc tính độc học không xác định
 • d. Các thành phần mà nhà cung cấp tin rằng có thể có hại
 • e. Nhận dạng hóa học chung, số đăng ký và ngày yêu cầu đối với các thành phần bí mật thương mại được đăng ký theo Ủy ban Đánh giá Thông tin Vật liệu Nguy hiểm
 • f. Nồng độ thành phần tính bằng đơn vị wt./wt., Vol./vol. hoặc wt./vol. được biểu thị bằng: i) nồng độ thực tế, hoặc ii) một phạm vi như được quy định trong Quy định về sản phẩm được kiểm soát.
 • g. LD50 và/hoặc LC50 cho các thành phần.
 • h. Giới hạn tiếp xúc đối với các thành phần

2.3. Xác định các nguy hại MSDS ảnh hưởng đến sức khỏe

 • a. Các con đường tiếp xúc có liên quan
 • b. Các tác động có hại cho sức khỏe khi tiếp xúc với sản phẩm hoặc các thành phần của sản phẩm
 • i) Thời gian tiếp xúc
 • ii) Mức độ nghiêm trọng của hiệu lực
 • iii) Cơ quan đích
 • iv) Loại hiệu ứng
 • v) Các dấu hiệu và triệu chứng

2.4. Các biện pháp sơ cứu của MSDS

 • Nếu nghi ngờ tình cờ phơi nhiễm quá mức
 • Đôi mắt
 • Da
 • Hít phải
 • Nuốt phải
 • Lưu ý với bác sĩ
 • Tình trạng y tế có thể trở nên trầm trọng hơn khi tiếp xúc

2.5. Các biện pháp chữa cháy

 • 1. Điểm chớp cháy và phương pháp
 • 2. Giới hạn trên và dưới dễ cháy (nổ) trong không khí
 • 3. Nhiệt độ tự động đốt cháy
 • 4. Các sản phẩm đốt độc hại
 • 5. Các điều kiện có thể xảy ra gây cháy, hỏa hoạn
 • 6. Phương tiện chữa cháy
 • 7. Độ nhạy nổ do tác động cơ học
 • 8. Độ nhạy đối với nổ do phóng điện tĩnh
 • 9. Quy trình chữa cháy

2.6. Biện pháp báo cáo tai nạn

 Nêu các thủ tục để đối phó với việc phát hành hoặc tràn

2.7. Xử lý và bảo quản

 • a. Thực hành xử lý và thiết bị
 • b. Yêu cầu / thực hành lưu trữ thích hợp

2.8. Kiểm soát phơi nhiễm/Bảo vệ cá nhân MSDS

 • a. Các biện pháp kiểm soát có thể áp dụng, bao gồm kiểm soát kỹ thuật
 • b. Phương tiện bảo vệ cá nhân cho từng đường phơi nhiễm

2.9. Tính chất vật lý và hóa học

 • a. Xuất hiện
 • b. Mùi
 • c. Tình trạng thể chất
 • d. pH
 • e. Áp suất hóa hơi và nhiệt độ chuẩn
 • f. Mật độ hơi
 • g. Điểm sôi
 • h. Điểm đóng băng / nóng chảy
 • Trọng lượng riêng hoặc tỷ trọng của nguyên vật liệu
 • j. Tốc độ bay hơi
 • k. Hệ số phân tán
 • l. Ngưỡng của mùi hương
 • m. Độ nhớt
 • n. Độ hòa tan trong nước

2.10. Ổn định và phản ứng

 • a. Ổn định hóa học
 • b. Các điều kiện cần tránh
 • c. Không phù hợp với các vật liệu khác
 • d. Sản phẩm phân hủy nguy hiểm
 • e. Trùng độc hại

2.11. Thông tin về độc tính

 • a. Ảnh hưởng của nhiễm ngắn hạn
 • b. Ảnh hưởng của việc tiếp xúc lâu dài với hóa chất
 • c. Khó chịu
 • d. Sự nhạy cảm
 • e. Khả năng gây ung thư
 • f. Độc tính sinh sản
 • g. Gây quái thai
 • h. Tính gây đột biến
 • Tên các sản phẩm hiệp đồng độc tính

2.12. Thông tin về sinh thái (Nếu có)

2.13. Cân nhắc xử lý

Thông tin xử lý chất thải

2.14. Thông tin vận chuyển

 • a. Thông tin vận chuyển như phân loại vận chuyển
 • b. PIN (Giao thông vận tải Canada – Số nhận dạng sản phẩm) cho toàn bộ sản phẩm.

2.15. Thông tin quy định

 • a. Phân loại WHMIS cho sản phẩm
 • b. Một tuyên bố rằng MSDS đã được chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu của Quy định về Sản phẩm được Kiểm soát của Canada

2.16. Các thông tin khác

Một MSDS chất lượng tốt sẽ cung cấp thông tin cụ thể và thiết thực (dễ áp ​​dụng). Phần đánh giá các câu hỏi quan trọng nhất cần trả lời khi đọc MSDS được tìm thấy ở cuối tài liệu này.

Thông tin bổ sung và lời khuyên về các sản phẩm hóa chất có sẵn từ một số nguồn, bao gồm người giám sát của bạn, ủy ban sức khỏe và an toàn của bạn, công ty hoặc chuyên gia sức khỏe và công đoàn của bạn, nhà sản xuất, nhà cung cấp, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong quyền tài phán của bạn, NIOSH (Viện Quốc gia Hoa Kỳ về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp) và Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Canada (CCOHS).

MSDS

Bảng MSDS

3. Thành phần/Thông tin về các thành phần

 • a. Nhận dạng hóa học và số đăng ký CAS. thành phần nguy hiểm (Sản phẩm được kiểm soát của WHMIS) ở mức 1,0%, hoặc 0,1% tùy theo trọng lượng.
 • b. Các thành phần có trong Danh sách Tiết lộ Thành phần WHMIS ở, hoặc cao hơn, nồng độ tối thiểu được chỉ định trong Danh sách.
 • c. Các thành phần có đặc tính độc học không xác định
 • d. Các thành phần mà nhà cung cấp tin rằng có thể có hại
 • e. Nhận dạng hóa học chung, số đăng ký và ngày yêu cầu đối với các thành phần bí mật thương mại được đăng ký theo Ủy ban Đánh giá Thông tin Vật liệu Nguy hiểm
 • f. Nồng độ thành phần tính bằng đơn vị wt./wt., Vol./vol. hoặc wt./vol. được biểu thị bằng: i) nồng độ thực tế, hoặc ii) một phạm vi như được quy định trong Quy định về sản phẩm được kiểm soát.
 • g. LD50 và / hoặc LC50 cho các thành phần.
 • h. Giới hạn tiếp xúc đối với các thành phần

4. Nhận diện mối nguy hiểm MSDS

Ảnh hưởng sức khỏe tiềm năng:

a. Các con đường tiếp xúc có liên quan:

b. Các tác động có hại cho sức khỏe khi tiếp xúc với sản phẩm hoặc các thành phần của sản phẩm

 • i) Thời gian tiếp xúc
 • ii) Mức độ nghiêm trọng của hiệu lực
 • iii) Cơ quan đích
 • iv) Loại hiệu ứng
 • v) Các dấu hiệu và triệu chứng

MSDS

Bảng MSDS

Xem thêm:

 1. Cách Làm Bún Chả Hà Nội Thơm Ngon Chuẩn Người Bản Xứ
 2. 4 Website So Sánh Giá Trực Tuyến Tốt Nhất Năm 2020

5. Biện pháp sơ cứu

 • Nếu nghi ngờ tình cờ phơi nhiễm quá mức
 • Đôi mắt
 • Da
 • Hít phải
 • Nuốt phải
 • Lưu ý với bác sĩ
 • Tình trạng y tế có thể trở nên trầm trọng hơn khi tiếp xúc

Các biện pháp sơ cứu cần thực hiện ngay lập tức trong trường hợp bạn tiếp xúc. Mục đích của sơ cứu là để giảm thiểu thương tích và tàn tật trong tương lai. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sơ cứu có thể là cần thiết để giữ tính mạng cho nạn nhân.

Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần đào tạo sơ cứu cơ bản. Đôi khi, bạn có thể cần đào tạo nâng cao; ví dụ, đối với việc thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) hoặc thở oxy.

 • Các biện pháp giảm nhẹ tai nạn

6. Xử lý và bảo quản

6.1. Biện pháp phòng ngừa

Trong phần này, bạn sẽ thấy các biện pháp phòng ngừa chung cần thiết để xử lý an toàn vật liệu, bao gồm bất kỳ thiết bị nào có thể được yêu cầu. Tất cả các nguy cơ có thể xảy ra (cháy, phản ứng và sức khỏe) cần được xem xét khi xây dựng các quy trình xử lý an toàn. Ví dụ, để phân phối chất lỏng dễ cháy, MSDS có thể đề xuất nối đất và liên kết điện của các thùng chứa.

Thông tin được cung cấp dưới tiêu đề này cũng đưa ra lời khuyên về việc bảo quản tài liệu một cách an toàn. Ví dụ: “Bảo quản ở nơi mát, khô, thông thoáng tránh xa các nguồn nhiệt và bắt lửa” thường được sử dụng để mô tả các điều kiện bảo quản đối với các vật liệu có thể cháy. 

6.2. Khuyến nghị

Những khuyến nghị về lưu trữ này là điểm khởi đầu tốt để quyết định nơi và cách thức lưu trữ vật liệu. Tham khảo thêm các Biện pháp chữa cháy và phần Ổn định & Khả năng phản ứng của MSDS. Để thiết kế các khu vực lưu trữ hóa chất an toàn, bạn cũng cần tham khảo các quy phạm cháy nổ, quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn quốc gia.

Phần lớn thông tin trong phần này dành cho các chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hoặc những người chịu trách nhiệm thiết kế các phương tiện lưu trữ/xử lý an toàn.

Các hướng dẫn được đưa ra có thể áp dụng cho công việc của bạn, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng vật liệu và các biện pháp kiểm soát mối nguy đã có. Đánh giá công việc của bạn bởi người có thẩm quyền sẽ xác định các biện pháp phòng ngừa xử lý tốt nhất cho tình huống cụ thể.

MSDS được thực hiện theo quy trình để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Điều này đảm bảo không có bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào. Chúng ta phải luôn tuân thủ theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.

Nguồn: Khoa học – đời sống

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây