Luật Thi Đua Khen Thưởng Và Những Bất Cập Hiện Nay

0
1641
Luật thi đua khen thưởng

Luật thi đua khen thưởng là một trong những đạo luật giúp cho xã hội cũng như con người Việt Nam đi lên. Tuy vậy, luật cũng còn rất nhiều những bất cập khi vận dụng vào trong thực tiễn. Sau đây là những tích cực và bất cập của luật thi đua khen thưởng.

1. Luật thi đua khen thưởng tổ chức phong trào thi đua

Có một số biểu hiện tích cực là:

Nâng cao các phong trào thi đua

Thứ nhất, số lượng và chất lượng của các phong trào thi đua hiện nay được nâng cao rõ rệt, bảo đảm cho xã hội tính thiết thực, sát hợp với thực tiễn nhất.

Ở phạm vi cả nước, những phong trào thi đua toàn quốc do Chính phủ phát động thì nhìn chung đã được triển khai kết quả tốt. Trong đó, nổi bật là những phong trào thi đua “Cả nước chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới”. Qua đó mà nó tạo nên được sức lan tỏa mạnh mẽ, kết nối hàng triệu lượt nông dân tham gia hiến đất để xây dựng đường xá, trường học, kênh mương, cùng nhiều tuyến đường rộng rãi được xây mới. Qua đó mà nâng cấp, những công trình cộng đồng được cải thiện một cách đáng kể…

Luật thi đua khen thưởng
Bộ luật thi đua khen thuởng

Mặc dù đời sống kinh tế – xã hội đối với cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng phong trào xây dựng nông thôn mới của nước ta đã thực sự làm thay đổi bức tranh làng quê cũng như vùng nông thôn, miền núi.

Ghi nhận những kết quả của các phong trào thi đua trong thời gian qua đã cho thấy, tại phiên họp lần thứ 73 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương được tổ chức để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2019, những nhiệm vụ trọng tâm vào năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những đánh giá cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước nói chung.

Sự tham gia một cách tích cực

Thứ hai, sự tham gia một cách tích cực, có hiệu quả của người lao động trong phong trào thi đua cũng đáng được nhắc đến.

Sự tham gia của những người lao động trong phong trào thi đua cũng được thể hiện trước hết trong việc thảo luận, đóng góp những ý tưởng, ý kiến về tổ chức các phong trào thi đua trên toàn quốc. Luật thi đua khen thưởng với thể mạnh có thể xác định chủ đề, tên gọi cho đến các mục tiêu, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của phong trào đều có sự tham gia của những người lao động. Các phong trào thi đua cũng được tổ chức sẽ là kết quả của sự thảo luận của sự dân chủ người lao động chứ không phải là ý kiến chủ quan của những người đứng đầu.

Quan trọng hơn, điều đó xuất phát từ sự tự nguyện tham gia những phong trào thi đua của người lao động, người dân. Không có những tình trạng ép buộc tham gia các phong trào thi đua một cách khiên cưỡng. Công tác tuyên truyền, truyền thông cũng được thực hiện rất bài bản và có hiệu quả.

Luật thi đua khen thưởng trong công tác thi đua cũng có một số bất cập sau:

Thứ nhất, những công tác tổ chức được chỉ đạo thực hiện theo các phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các vùng miền với nhau và các thành phần kinh tế chưa có sự thống nhất. Ta có thể nhận thấy rõ những nét tương phản giữa các khu vực thành phố lớn với các vùng nông thôn trên địa bàn hiện nay..

Thứ hai, các phạm vi điều chỉnh vô cùng rộng lớn của luật thi đua, khen thưởng dẫn đến xuất hiện một số danh hiệu thi đua chưa thể bao quát hết những phong trào từ cơ sở, quy định về thẩm quyền trong việc xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng còn có những sự thể hiện bất cập, chưa hợp lẽ, thực tế vẫn còn rất nhiều vướng mắc khi thực hiện ở cơ sở này.

2. Thực hiện pháp luật trong công tác khen thưởng

Kết quả tích cực trong công tác khen thưởng đó là

Thứ nhất, những chính sách, nguyên tắc khen thưởng đều được điều chỉnh, bổ sung và thực hiện một cách rất hiệu quả trong thực tiễn. 

Thứ hai, việc mở rộng khen thưởng dưới nhiều hình thức cũng nhằm động viên mọi người tích cực thi đua tham gia lao động, sản xuất, học tập, công tác hay chiến đấu với nhau. 

Thứ ba, bảo đảm những quyền góp ý trong việc xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho những cá nhân, tập thể trong xã hội.

Luật thi đua khen thưởng
Hội nghị toàn quốc về thi hành và triển khai công tác thi đuakhen thưởng năm 2018

Thứ tư, khắc phục được tình trạng khen tràn lan, không đảm bảo chất lượng.

Thứ năm, khen thưởng hướng đến những người trực tiếp lao động, sản xuất hay công tác tại các đơn vị.

Luật thi đua khen thưởng trong công tác khen thưởng cũng có một số bất cập sau

Thứ nhất, các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của pháp luật thi đua, khen thưởng chưa thể bao quát được tất cả các đối tượng.

Thứ hai, tỷ lệ khen thưởng cấp Nhà nước dành tặng cho người lao động trực tiếp vẫn còn ở mức độ thấp.

Thứ ba, những thủ tục, hồ sơ chưa thể đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính hiện nay. Một số quy định còn khá rườm rà, phức tạp.

3. Kết

Có thể thấy, đối với luật thi đua khen thưởng hiện nay đã có thể giải quyết được khá nhiều những vấn đề trong xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập và hạn chế được được chỉnh đốn, sửa đổi sao cho hợp lý nhất.

Xem thêm:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây