Docker Là Gì? Khái Niệm Và Kiến Thức Cơ Bản Của Docker

0
1366

Docker là gì? Docker là một phần mềm mã nguồn mở để tạo, triển khai, quản lý các vùng chứa ứng dụng ảo hóa trên một hệ điều hành (OS) chung, với các công cụ liên quan. Docker được thành lập để hỗ trợ phiên bản thương mại của phần mềm, là tài trợ chính phiên bản mã nguồn mở.

1. Docker là gì?

Docker Hub

Docker Hub

Docker là một nền tảng mở để phát triển, vận chuyển và chạy các ứng dụng. Docker cho phép bạn tách các ứng dụng khỏi cơ sở hạ tầng để bạn có thể phân phối phần mềm một cách nhanh chóng. Bằng cách tận dụng các phương pháp Docker vận chuyển, thử nghiệm và triển khai mã một cách nhanh chóng, bạn có thể giảm đáng kể độ trễ giữa việc viết mã và chạy mã trong sản xuất.

2. Nền tảng Docker hoạt động như thế nào?

Docker cung cấp khả năng đóng gói và chạy ứng dụng trong một môi trường cô lập lỏng lẻo được gọi là vùng chứa. Sự cô lập và bảo mật cho phép bạn chạy nhiều vùng chứa đồng thời trên một máy chủ nhất định. Các vùng chứa có trọng lượng nhẹ vì chúng không cần thêm tải trọng của trình siêu giám sát, nhưng chạy trực tiếp trong nhân của máy chủ. 

Điều này có nghĩa là bạn có thể chạy nhiều vùng chứa hơn trên một tổ hợp phần cứng nhất định so với khi bạn đang sử dụng máy ảo. Bạn thậm chí có thể chạy các vùng chứa Docker trong các máy chủ thực sự là máy ảo!

2.1. Docker cung cấp công cụ và nền tảng để quản lý vòng đời của các vùng chứa của bạn

Phát triển ứng dụng của bạn và các thành phần hỗ trợ của nó bằng cách sử dụng vùng chứa. Vùng chứa trở thành đơn vị phân phối và thử nghiệm ứng dụng của bạn.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy triển khai ứng dụng của bạn vào môi trường sản xuất, dưới dạng một vùng chứa hoặc một dịch vụ được điều phối. Điều này hoạt động giống nhau cho dù môi trường sản xuất của bạn là trung tâm dữ liệu cục bộ, nhà cung cấp đám mây hay kết hợp cả hai.

2.2. Công cụ Docker

Docker Engine là một ứng dụng khách-máy chủ với các thành phần chính sau:

  • Máy chủ là một loại chương trình chạy lâu dài được gọi là quy trình daemon (lệnh docker).
  • Một API REST chỉ định các giao diện mà các chương trình có thể sử dụng để nói chuyện với daemon và hướng dẫn nó phải làm gì.
  • Máy khách giao diện dòng lệnh (CLI) (lệnh docker).

Docker Hub

Công cụ Docker 

2.3. Sử dụng Docker để làm gì?

Phân phối nhanh chóng, nhất quán các ứng dụng của bạn.

Docker hợp lý hóa vòng đời phát triển bằng cách cho phép các nhà phát triển làm việc trong môi trường tiêu chuẩn hóa bằng cách sử dụng các vùng chứa cục bộ cung cấp các ứng dụng và dịch vụ của bạn. Các vùng chứa rất phù hợp để tích hợp liên tục và quy trình phân phối liên tục .

2.4. Mở rộng và triển khai đáp ứng

Nền tảng dựa trên vùng chứa của Docker cho phép khối lượng công việc có tính di động cao. Vùng chứa Docker có thể chạy trên máy tính xách tay cục bộ của nhà phát triển, trên máy vật lý hoặc máy ảo trong trung tâm dữ liệu, trên các nhà cung cấp đám mây hoặc trong nhiều môi trường.

Tính di động và tính chất nhẹ của Docker cũng giúp bạn dễ dàng quản lý động khối lượng công việc, mở rộng hoặc chia nhỏ các ứng dụng và dịch vụ khi nhu cầu kinh doanh yêu cầu, trong thời gian gần thực.

2.5. Chạy nhiều khối lượng công việc hơn trên cùng một phần cứng

Docker nhẹ và nhanh. Nó cung cấp một giải pháp thay thế khả thi, hiệu quả về chi phí cho các máy ảo dựa trên hypervisor, vì vậy bạn có thể sử dụng nhiều hơn khả năng tính toán của mình để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Docker hoàn hảo cho môi trường mật độ cao và triển khai vừa và nhỏ, nơi bạn cần làm nhiều việc hơn với ít tài nguyên hơn.

2.6. Cấu trúc Docker

Docker sử dụng kiến ​​trúc máy khách-máy chủ. Ứng dụng khách Docker nói chuyện với Docker daemon, trình nền này thực hiện công việc xây dựng, chạy và phân phối các vùng chứa Docker của bạn. Ứng dụng khách Docker và daemon có thể chạy trên cùng một hệ thống hoặc bạn có thể kết nối ứng dụng khách Docker với trình nền Docker từ xa. Ứng dụng khách Docker và daemon giao tiếp bằng API REST, qua ổ cắm UNIX hoặc giao diện mạng.

Docker Hub

Ứng dụng Docker

2.7. Đối tượng Docker

Khi bạn sử dụng Docker, bạn đang tạo và sử dụng hình ảnh, vùng chứa, mạng, ổ đĩa, plugin và các đối tượng khác. Phần này là tổng quan ngắn gọn về một số đối tượng đó.

2.7.1. Hình ảnh

Hình ảnh là mẫu chỉ đọc với các hướng dẫn để tạo vùng chứa Docker. Thông thường, một hình ảnh dựa trên một hình ảnh khác, với một số tùy chỉnh bổ sung.

Bạn có thể tạo hình ảnh của riêng mình hoặc bạn chỉ có thể sử dụng những hình ảnh do người khác tạo và xuất bản trong sổ đăng ký. Để xây dựng hình ảnh của riêng bạn, bạn tạo một Dockerfile với cú pháp đơn giản để xác định các bước cần thiết để tạo hình ảnh và chạy nó. 

2.7.2. Hộp đựng

Vùng chứa là một thể hiện có thể chạy được của một hình ảnh. Bạn có thể tạo, bắt đầu, dừng, di chuyển hoặc xóa vùng chứa bằng API Docker hoặc CLI. Bạn có thể kết nối vùng chứa với một hoặc nhiều mạng. Đính kèm bộ nhớ vào nó hoặc thậm chí tạo hình ảnh mới dựa trên trạng thái hiện tại của nó.

Theo mặc định, một vùng chứa được cách ly tương đối tốt với các vùng chứa khác và máy chủ của nó. Bạn có thể kiểm soát mức độ biệt lập của mạng. Bộ nhớ hoặc các hệ thống con cơ bản khác của vùng chứa với các vùng chứa khác hoặc với máy chủ.

Vùng chứa được xác định bởi hình ảnh của nó. Cũng như bất kỳ tùy chọn cấu hình nào bạn cung cấp cho nó khi bạn tạo hoặc khởi động nó. Khi một vùng chứa bị xóa. Mọi thay đổi đối với trạng thái của nó mà không được lưu trữ trong bộ nhớ liên tục sẽ biến mất.

Docker phân bổ hệ thống tệp đọc-ghi vào vùng chứa, làm lớp cuối cùng của nó. Điều này cho phép một vùng chứa đang chạy tạo hoặc sửa đổi các tệp và thư mục trong hệ thống tệp cục bộ của nó.

Docker tạo một giao diện mạng để kết nối vùng chứa với mạng mặc định. Vì bạn không chỉ định bất kỳ tùy chọn mạng nào. Điều này bao gồm việc gán địa chỉ IP cho vùng chứa. Theo mặc định, vùng chứa có thể kết nối với các mạng bên ngoài bằng kết nối mạng của máy chủ.

Docker khởi động vùng chứa và thực thi / bin / bash. Vì vùng chứa đang chạy tương tác. Nó được gắn với thiết bị đầu cuối của bạn. Bạn có thể cung cấp đầu vào bằng bàn phím trong khi đầu ra được ghi vào thiết bị đầu cuối của bạn.

Khi bạn gõ exit để kết thúc lệnh / bin / bash. Vùng chứa sẽ dừng lại nhưng không bị xóa. Bạn có thể bắt đầu lại hoặc xóa nó.

3. Các thành phần và công cụ Docker

Docker Community Edition là mã nguồn mở. Trong khi Docker Enterprise Edition là phiên bản thương mại hóa được cung cấp bởi Docker Inc. Docker bao gồm các thành phần và công cụ khác nhau giúp tạo, xác minh và quản lý vùng chứa.

Docker Engine là công nghệ cơ bản xử lý các tác vụ và quy trình công việc. Nó liên quan đến việc xây dựng các ứng dụng dựa trên vùng chứa. Công cụ tạo ra một quy trình phía máy chủ. Lưu trữ hình ảnh, vùng chứa, mạng và khối lượng lưu trữ. 

Cung cấp giao diện dòng lệnh phía máy khách (CLI). Nngười dùng tương tác với daemon thông qua giao diện lập trình ứng dụng Docker. Các vùng chứa do Docker tạo ra được gọi là Dockerfiles. Docker Soạn tệp xác định thành phần của các thành phần trong một vùng chứa Docker.

Docker Hub là một công cụ phần mềm như một dịch vụ cho phép người dùng xuất bản. Chia sẻ các ứng dụng dựa trên vùng chứa thông qua một thư viện chung. Dịch vụ chào hàng hơn 100.000 ứng dụng có sẵn công khai, cũng như đăng ký vùng chứa công khai và riêng tư.

Tương tự như Hub, Trusted Registry là một kho lưu trữ có thêm một lớp kiểm soát. Có quyền sở hữu đối với việc lưu trữ và phân phối hình ảnh vùng chứa.

Universal Control Plane là một giao diện quản lý ứng dụng và cụm thống nhất dựa trên web.

Soạn là một công cụ để định cấu hình các dịch vụ ứng dụng đa vùng chứa. Xem trạng thái vùng chứa, xuất nhật ký luồng và chạy các quy trình đơn lẻ.

Content Trust là một công cụ bảo mật để xác minh tính toàn vẹn của các cơ quan đăng ký Docker từ xa. Thông qua chữ ký người dùng và thẻ hình ảnh.

4. Các tính năng chính docker

Docker Desktop Enterprise, cho phép các nhà phát triển triển khai các ứng dụng tới một môi trường tuân thủ Kubernetes với tích hợp đường ống tự động và quản lý CNTT tập trung;

Ứng dụng Docker, một bộ công cụ năng suất dành cho các nhà phát triển.

Dịch vụ Docker Kubernetes, tự động hóa việc quản lý và mở rộng quy mô của các ứng dụng. Dựa trên Kubernetes và cung cấp bảo mật, kiểm soát truy cập và quản lý vòng đời tự động.

Docker Enterprise as a Service, một dịch vụ vùng chứa doanh nghiệp được quản lý đầy đủ.

5. Lợi ích của docker

Các lợi ích của nó bao gồm phát triển ứng dụng hiệu quả. Sử dụng nguồn thấp hơn và triển khai nhanh hơn so với VM. Ưu điểm của Docker container

5.1. Mođun

Cách tiếp cận để chứa đựng tập trung vào khả năng gỡ bỏ một phần của ứng dụng. Để cập nhật hoặc sửa chữa mà không cần phải gỡ xuống toàn bộ ứng dụng. Ngoài cách tiếp cận dựa trên microservices này, bạn có thể chia sẻ các quy trình giữa nhiều ứng dụng theo cùng một cách kiến ​​trúc hướng dịch vụ (SOA).

5.2. Kiểm soát lớp và phiên bản hình ảnh

Mỗi tệp hình ảnh Docker được tạo thành từ một loạt các lớp được kết hợp thành một hình ảnh duy nhất. Một lớp được tạo ra khi hình ảnh thay đổi. Mỗi khi người dùng chỉ định một lệnh. Chẳng hạn như chạy hoặc sao chép, một lớp mới sẽ được tạo.

Docker sử dụng lại các lớp này để xây dựng các vùng chứa mới. Nó giúp tăng tốc quá trình xây dựng. Các thay đổi trung gian được chia sẻ giữa các hình ảnh. Cải thiện hơn nữa tốc độ, kích thước và hiệu quả. 

Tính năng của phân lớp là kiểm soát phiên bản: Mỗi khi có thay đổi mới, về cơ bản. Bạn có một bảng thay đổi được tích hợp sẵn, cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát hình ảnh vùng chứa của mình.

5.3. Khôi phục

Có lẽ phần tốt nhất về phân lớp là khả năng cuộn lại. Mọi hình ảnh đều có các lớp. Bạn không thích sự lặp lại hiện tại của một hình ảnh? Cuộn nó trở lại phiên bản trước. Điều này hỗ trợ cách tiếp cận phát triển nhanh. Giúp tích hợp và triển khai liên tục (CI / CD) thành hiện thực từ góc độ công cụ.

5.4. Triển khai nhanh chóng

Docker Hub

Docker triển khai nhanh chóng  hiệu quả

Có thể bạn quan tâm:

  1. VPN Là Gì? Những Kiến Thức Cơ Bản Về VPN
  2. Cách Lựa Chọn Và Top 7 Máy In 3d Tốt Nhất Hiện Nay

Việc khởi động, chạy, cung cấp và sử dụng phần cứng mới sẽ mất nhiều ngày và mức độ nỗ lực và chi phí rất nặng nề. Các vùng chứa dựa trên Docker có thể giảm triển khai xuống còn vài giây. Bằng cách tạo vùng chứa cho mỗi quy trình. Bạn có thể nhanh chóng chia sẻ các quy trình đó với các ứng dụng mới. 

Hệ điều hành không cần khởi động để thêm hoặc di chuyển vùng chứa. Thời gian triển khai về cơ bản ngắn hơn đáng kể. Cùng với thời gian triển khai ngắn hơn. Bạn có thể dễ dàng, tiết kiệm chi phí tạo. Hủy dữ liệu do vùng chứa của bạn tạo ra mà không cần quan tâm.

Vì vậy, công nghệ Docker là một cách tiếp cận dựa trên dịch vụ chi tiết hơn. Có thể kiểm soát và đặt giá trị cao hơn vào hiệu quả. Ngày nay nhiều tập đoàn lớn luôn sử dụng công nghệ docker và dần chuẩn hóa toàn cầu. Docker mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp để đưa đất nước đi lên, hội nhập vào thế giới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây