Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Trending
Heat Index
Posts Tagged ‘tìm kiếm’
Most Recent
 
Read More
July 13, 2015

Tính năng tìm kiếm Apps trong IOS 9 – Kế hoạch điều chỉnh của Apple

Tại WWDC 2015 , Apple đã thông báo về công cụ tìm kiếm ứng dụng, một tính năng mới của iOS 9 sẽ giúp người dùng tìm kiếm các ứng dụng thông qua các từ khóa bên trong nội dung của ứng dụng. Ngoài những khía cạnh người dùng phải đối mặt với một trang tìm kiếm mới trên iOS và đề nghị chủ động từ Siri, tuy nhiên, nằm trong ​​một cam kết cơ bản về  xem xét lại mối quan hệ iOS ‘với các ứng dụng và website, với những tác động sâu sắc đối với tương lai.

Với iOS 9, Apple muốn định hình như thế nào thông tin từ các ứng dụng được tiếp xúc với người sử dụng. Trong một thời gian dài, các ứng dụng iOS đã phần lớn được coi là [...]

926
Top 10 This Year
Heat Index
Try a different filter
Top Rated This Week
Try a different filter