Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Trending
Heat Index
Posts Tagged ‘apple’
Most Recent
 
Read More
July 27, 2015

iTunes ngừng làm việc với người sử dụng Windows XP

Người sử dụng iTunes chạy trên hệ điều hành Windows XP bắt đầu gặp vấn đề kết nối trong tuần này. Theo tư liệu trong một cộng đồng hỗ trợ của Apple chủ đề, họ không thể đăng nhập vào các cửa hàng iTunes, có nghĩa là chức năng giống như mua nội dung, xem phim đã thu mua và chương trình truyền hình, phát nội dung được bảo vệ DRM, sao lưu, cập nhật, download về nhưng không cài đặt được, hoặc tính năng đồng bộ hóa tất cả không làm việc.

Các thông báo lỗi đọc như sau: “Chúng tôi không thể hoàn thành yêu cầu iTunes của bạn. Có lỗi lạ (lỗi 0x80090326). “Một số người dùng cũng báo cáo họ nhận được một lỗi” -50 “tin nhắn, rằng các thông báo lỗi chuyển đổi [...]

6936
Top 10 This Year
Heat Index
Try a different filter
Top Rated This Week
Try a different filter